Carta de 1966-10-08 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Fernández Figueroa, Juan
Share
Comunica la tramesa del darrer exemplar de la revista. Comenta com veu el futur del país després de ser promulgada la Llei de Premsa. Demana a Ferrater la seva col·laboració per al número dedicat a Estats Units ​
In copyright In copyright