Carta de 1979-10-08 a José Ferrater Mora des de Montreal (Canadà)

Bunge, Mario
Share
Comenta que ha llegit el primer capítol del llibre "De la materia a la razón", el felicita i li diu que està d'acord amb la major part del que ha llegit. També mostra el seu interès per com el llibre serà rebut a Espanya i considera que no farà gens de gràcia als filòsofs catòlics i als wittgensteinians. Comparteix amb Ferrater el desacord sobre la tesi segons la qual allò mental i allò corporal són mútuament independents ​
​Tots els drets reservats