Carta de 1981-11-16 a William Kluback des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Dóna la seva opinió sobre els tres capítols que Kluback li va enviar. Reflexiona sobre les relacions de pensament Herder- Kant, Cohen-Kant i Eric Weil. La conclusió és que l'enfocament que ha donat a la seva exposició resulta molt encertat, tot i haver aspectes més aclaridors que altres, i que espera poder discutir també els propers capítols ​
In copyright In copyright