Carta de 1984-12-31 a Odón Betanzos Palacios des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Comenta que acaba de tornar d'Espanya on ha rebut la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Critica els interessos polítics darrera el Premio Cervantes. Comunica que torna a escriure articles a El Pais i que està enllestint altres obres ​
In copyright In copyright