Carta de 1985-09-30 a Odón Betanzos Palacios des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Comunica el seu viatge a Espanya per a rebre el Premio Príncipe de Asturias i agraeix que l'hagin proposat una vegada més com a candidat al Premio Cervantes ​
​Tots els drets reservats