Carta de 1987-01-06 a Odón Betanzos Palacios des de Fillmore (Estats Units d'Amèrica)

Cárdenas, Daniel N.
Share
Comunica a Ferrater que després de les consultes als membres s'ha decidit continuar amb la mateixa Junta Directiva ​
In copyright In copyright