Carta de 1961-09-12 a Josep Ferrater Mora des de Carbondale (Estats Units d'Amèrica)

González Asenjo, Florencio
Share
Agraeix la carta que li va enviar Ferrater i els seus suggeriments. Fa una autocrítica de la seva obra i comenta alguns conceptes tractats en ella. Demana altres possibilitats de publicació ​
In copyright In copyright