Carta de 1975-10-21 a Josep Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)