Carta de 1980-04-03 a Mario Bunge des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater agraeix a Bunge els seus comentaris elogiosos del llibre de relats "Siete relatos capitales" i accepta que tinguin un to pessimista. Considera que l'optimisme no sol engendrar bona literatura i que sense un punt de pessimisme no es poden escriure narracions llegibles. Respon a l'interès de Bunge perquè escrigui un llibre d'estètica amb una actitud receptiva. Afirma, però, que tota la literatura que fins ara ha llegit sobre estètica és poc clara i que si ell es decidís a escriure sobre aquest tema intentaria ser clar i entenedor ​
​Tots els drets reservats