1604, desembre, 12. Àpoca

Full Text
Share
Narcís Pegarau, pagès de Madremanya, senyor útil i propietari de les cases, terres, honors i possessions d'en Pegarau, fa àpoca de les trenta lliures que rep de Joan Pi i la seva muller, Eulàlia, de Madremanya per la compra d'una terra de tres vessanes situada a Fontanilla ​
​Tots els drets reservats

Localització