Carta de 1956-03-26 a Josep Ferrater Mora des de [Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)]

Marichal, Juan
Share
Marichal explica a Ferrater el que passa al departament de filosofia del college en la seva absència i continua amb la idea que han de crear i publicar una revista ​
In copyright In copyright