1406, maig, 28. Venda

Full Text
Share
Nicolau Casajau de Galliners, fill heretat de Bernat Casajau, ven al Monestir de Sant Daniel de Girona, a través del seu procurador Francesc Vidal, clauer de l'església de Sant Feliu de Girona, una casa, per franc i lliure alou, ubicada a la Cellera de Galliners per divuit lliures per aplegar-hi el delme de gra, vi i altres fruits que el Monestir rep a Galliners. La casa fou comprada per Bernat Casajau a Joan Baró i a la seva esposa Boneta, de Vilaür, davant del notari Pere Batlle, sagristà de Figueres i notari de Sant Maurici i Vilaür l'any 1375 ​
No copyright - contractual restrictions No copyright - contractual restrictions

Related items

Showing items related by title, author, creator and subject.