Qüestionari d'avaluació de rendiments escolars en preescolar