[Fulls d'exploració de neuropsicologia del desenvolupament infantil]. Escala de valoració del temps