[Fulls d'exploració de neuropsicologia del desenvolupament infantil]. Escala de valoració de l'espai corporal