El Primer any de vida: els primers 6 mesos de vida. Vol 1 i 2

Jubert i Gruart, Joaquim
Share
Dos volums mecanoscrits que corresponen a la 3a. part titulada "Primer estadi del desenvolupament (0-6 mesos) de l'obra "El primer any de vida: els primers 6 mesos de vida". El primer volum conté del capítol 7 (pàg.176) al capítol 20 (pag.350), i el segon el capítol 21 "Expressions emotives i desenvolupament de l'afectivitat, sociabilitat i personalitat" (pàgs 351-392). El segon volum inclou també les notes a peu de pàgina i les figures (taules i gràfics) dels diferents capítols d'aquesta tercera part de l'obra ​
​Tots els drets reservats