Carta de 1956-02-12 a Josep Ferrater Mora des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Marichal, Juan
Share
Marichal envia un article de diari a Ferrater on es parla de la situació espanyola. Li demana si li pot aconseguir còpies d'un seu article per enviar a un col·lega ​
In copyright In copyright