1373, agost, 06. Declaració de persona pròpia

Full Text
Share
Elisenda, filla de Francesc de Vilar de la parròquia de Sant Feliu de Cartellam i muller de Guillem Caballé, de la parròquia de Sant Vicenç de Canet es fa dona pròpia del monestir de Sant Daniel sota l'abadessa Ermessenda de Trilla amb el procurador, Pere Berenguer de Casanoves, clergue de la Seu per raó del casament en el mas Caballé, del qual el monestir ha de tenir homes i dones propis. Prèviament s'havia redimit de l'abat de Sant Pere de Galligants al qual pertanyia com consta en el document fet pel notari Ramon de Parietelto el 19 de gener de 1372 ​
​Tots els drets reservats

Localització