1373, maig, 30. Declaració de persona pròpia

Full Text
Share
Margarida, filla de Pere Arnau de Culgulleres, parròquia de Sant julià de Mont, i muller de Pere Mercader, de la parròquia de Sant Martí de Toralles es fa dona pròpia de la cambreria del monestir de Sant Daniel sota la cambrera Elisenda Aliona per raó d'haver entrat en el mas Percader, per casament. Presta homenatge al procurador de la cambrera, discret Francesc Tasses, rector de Santa Bàrbara de Pruneres ​
​Tots els drets reservats

Localització