1373, febrer, 22. Declaració de persona pròpia

Localització