1373, febrer, 16. Donació

Full Text
Share
Bernat de Masó, donzell, i el seu fill Bertran de Masó, Domiciliats a la vila de Banyoles donen a l'abadessa del monestir de Sant Daniel, Ermessenda de Trilla 16 lliures barcelonines de tern censuals i anuals a prestar en dos terminis cada any com a violari per la seva filla i germana respectivament, Alamande de Masó, que ha de ser rebuda com a monja en el monestir, durant tota a la seva vida o mentre estigui en el monestir. Simon de Biure, domiciliat a Biure, i Nicolau de Vall, Batlle de Banyoles, avalen els atorgants ​
​Tots els drets reservats