1369, setembre, 25. Declaració de persona pròpia

Full Text
Share
Ramon de Coma, fill i hereu del difunt Pere Miralles de la Vall de Sant Daniel, i la seva muller Ramona, filla de Guillem de Granollers, parròquia de Madremanya es fa propi de la sagristia del monestir de Sant Daniel, sota la sagristana Gueraua de Blanes. S'hi fa home propi després de com a posseïdor del domini útil del mas de Coma de Sant Daniel s'alliberés de l'abadessa del monestir Ermessenda de Trilla de la qual era home propi, amb document fet a la notaria de Girona, es fa propi de la sagristia. La seva muller, alliberada també del senyor al qual pertanyia es fa dona pròpia de la sagristia per raó d'haver entrat al mas Coma per casament ​
​Tots els drets reservats

Localització