1306, maig, 16. Venda

Full Text
Share
Venda de Dolça i el seu espòs Joan Salat, de Castelló d'Empúries, al priorat de Santa Margarida de Roses, governat per la priora Guillema, d'una feixa de terra situada a la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries, al lloc anomenat Baiador, pel preu de catorze lliures i cinc sous ​
​Tots els drets reservats

Localització