1263, març, 06. Clàusula testamentària

Full Text
Share
Trasllat de la clàusula testamentària de Beatriu de Medinyà, vídua de Dalmau de Medinyà, en la qual institueix un benefici a Sant Daniel, dotat amb l'alou del castell de Toralles ​
​Tots els drets reservats

Localització