Carta de 1955-09-23 a Josep Ferrater Mora des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Marichal, Juan
Share
Marichal comenta a Ferrater que ja s'han instal·lat a Bryn Mawr. Li explica que tenen algunes dificultats econòmiques. I li parla de la visita que farà a don Américo ​
In copyright In copyright