1304, febrer, 24. Permuta

Full Text
Share
Venda de Bernat de Puig, de Vilobí, a Pere de Bosch, sastre, i la seva esposa Agnès, de la Cellera de Vilobí, d'un solar pel preu de trenta sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats