1302, novembre, 27. Manament

Full Text
Share
Trasllat del manament que Ramon, bisbe de València, i Ponç, bisbe de Vic, transmeten a Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, i Companyó d'Estanyol, prevere del capítol de Girona, de no exigir res per raó de delme al monestir de Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats