1302, maig, 26. Aprovació i confirmació

Full Text
Share
Aprovació i confirmació de l'abadessa Ermengarda [de Vilanova] de Sant Daniel als marmessors de Guillem de Queixàs, prevere del capítol de Girona, per raó de la senyoria directa del monestir, de la venda entre els marmessors del mestre Bertran Rainulf i Guillem de Queixàs, i de la venda dels marmessors de Guillem de Queixàs i Dalmau de Corçà ​
​Tots els drets reservats