1294, novembre, 28. Clàusula testamentària

Full Text
Share
Trasllat d'una de les clàusules testamentàries del testament de Saurina de Torrent, en la qual estableix la fundació de dos aniversaris a Sant Daniel, un als franciscans de Girona i l'altre als dominics de Girona ​
​Tots els drets reservats