1301, octubre, 19. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Bernat d'Usall, clergue i procurador de l'altar de Santa Maria de l'església de Sant Daniel, a Pere Gener, menor d'edat, fill i hereu del difunt Bernat Gener, qui fundà el dit altar, de la meitat de la coromina situada sota el mas Gener de Montilivi ​
​Tots els drets reservats

Localització