1301, juny, 06. Promesa

Full Text
Share
Promesa de Bartomeua de Sitjar, monja de Sant Daniel i procuradora de l'altar de Sant Benet de l'església de Sant Daniel, a Berenguer Fuster, de Riudellots de la Selva, que si algun dels seus fills vol sortir del domini de l'altar de Sant Benet, serà enfranquit sota el pagament de vint-i-cinc sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització