1301, juny, 05. Venda i àpoca

Full Text
Share
Venda i àpoca que féu Ramon Renall, ciutadà de Girona, a Bartomeua de Sitjar, monja de Sant Daniel i procuradora de l'altar de Sant Benet de l'església de Sant Daniel, del mas Fuster de Riudellots de la Selva, pel preu de nou-cents cinquanta sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització