1300, desembre, 30. Venda

Full Text
Share
Venda de Guillem de Bevià, de Madremanya, i la seva esposa Brunissenda, a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, del mas que té per ells Pere Borrell de Millàs, i dels dominis directes d'aquest mas sobre diverses peces de terra del mateix lloc, pel preu de cinc-cents sous ​
​Tots els drets reservats