1299, març, 23. Venda

Full Text
Share
Venda de Jaume de Bordils, ciutadà de Girona, i la seva esposa Berenguera, a Ramona, esposa d'Arnau de Ribera, cavaller, del mas de Torrent, situat a Madremanya, del domini directe sobre Pere Foixà i la vinya que aquest té a Madremanya, pel preu de mil dos-cents tres sous ​
​Tots els drets reservats

Localització