1299, març, 21. Declaració de persona pròpia

Localització