1298, febrer, 03. Declaració de persona pròpia

Full Text
Share
Bernat Teixidor, de Les Olives, i la seva esposa Beatriu, es fan persones pròpies de la pietera de Sant Daniel, dirigida per la pietera Guillema de Bellestar ​
​Tots els drets reservats