1298, gener, 30. Establiment

Full Text
Share
Establiment d'Isaac de Sant Llorenç, jueu de Castelló, a Bernat Batet, corretger de Girona, i la seva esposa Ermessenda, d'una vinya situada a Vila-roja, parròquia de Sant Feliu de Girona, a cens de mitja quartera d'avellanes, per tres sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització