1298, gener, 17. Donació

Full Text
Share
Donació de Martí de Sitjar, ciutadà de Girona, i la seva esposa Arnaueta, a Bartomeua de Sitjar, monja de Sant Daniel i germana de l'atorgant, un hort situat a l'horta de Salt ​
​Tots els drets reservats

Localització