1297, maig, 23. Enfranquiment

Full Text
Share
Enfranquiment de Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, a Guillem de Corts ​
​Tots els drets reservats