1297, abril, 08. Venda

Full Text
Share
Venda de Ferrer de Corçà, cavaller, i la seva esposa Ferrera a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, de totes les rendes i drets que reben a Corçà, pel preu de mil vuitanta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització