1296, novembre, 13. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació de Guillema Seguer, de Cassà, a Berenguer Miret, capellà de Sant Daniel, i Bernat de Llac, clergue del mateix lloc, ambdós procuradors de Sant Daniel, del mas Seguer de Cassà que té pel monestir ​
​Tots els drets reservats

Localització