1296, octubre, 24. Donació

Full Text
Share
Donació de Bernat Guillem de Clarà, canonge de Girona, a Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, de la casa on habita, situada a Girona, al lloc anomenat Bellmirall ​
​Tots els drets reservats

Localització