1295, gener, 04. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Guillema Simona, vídua de Simó Adalbert, i el seu fill Berenguer, a Arnau de Ribera, fill d'Aranu de Ribera, cavaller i hereu de la difunta Gueraua de Ribera, de tenir per ell una feixa de terra a Madremanya, al lloc anomenat Masdevall ​
​Tots els drets reservats

Localització