1294, setembre, 15. Venda

Full Text
Share
Venda de Joan Garlendis de Rebós, la seva filla Bernarda i el marit d'aquesta, Ramon, a Saurina de Portell i el seu fill Guillem, del mateix lloc, d'una feixa de terra, dita de Sant Daniel, situada a Rabós, pel preu de vuitanta-cinc sous ​
​Tots els drets reservats

Localització