1292, febrer, 05. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Gueraua de Puigpardines, pietera de Sant Daniel, a Florència, filla de Pere Roig de Sant Daniel, del mas Carrera de la vall de Sant Daniel, a cens anual de deu sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització