1293, gener, 16. Venda

Full Text
Share
Venda d'Arnau, fill d'Arnau Eimeric, ciutadà de Girona, a Guillem d'Aguiló, cavaller, d'una vinya i un bosc, situats a Madremanya, al puig de Bosseganys, pel preu de cinquanta-cinc sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització