1193, desembre, 01. Donació

Full Text
Share
Trasllat d'una donació que féu Dolça de Colomer a Arnau de Lemerio i a la seva esposa Ramona, d'una peça de terra situada a Vilafreser, i de la qual té la senyoria el monestir de Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització