1291, setembre, 13. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Bernat i la seva esposa Guillerma, amb els seus fills Guillem i Pere, a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, de ser persones pròpies del monestir per raó de la borda d'Illes de Sant Sadurní, pel qual li satisfan un cens anual de setze diners ​
​Tots els drets reservats

Localització