1291, juliol, 15. Definició

Full Text
Share
Definició de Blanca, esposa de Pere Alquer, cavaller, a Arnau de Camps i Bernat de Camós, marmessors de Pere de Fontclara i administradors del benefici fundat per aquest a Santa Maria de les Puel·les de Girona, tots els drets que té sobre el quart del delme de la parròquia de Vilobí ​
​Tots els drets reservats

Localització