1290, febrer, 26. Concessió

Full Text
Share
Concessió de Ponç Hug, comte d'Empúries, vescomte de Cabrera i de Bas, als marmessors de Pere de Fontclara i a l'almoina de l'església de Santa Maria de les Puel·les de Girona, un quart del delme de la parròquia de Vilobí ​
​Tots els drets reservats

Localització